WEB O HOVNĚ

Výkal, zřídka výmět nebo také hovno, latinsky exkrement nebo exkret(od slova exkrece = vylučování), je výměšek organismu (výměšky v jiném slova smyslu jsou sekrety a inkrety). Jako výkal se označuje jen produkt vyprazdňování tlustého střeva (defekace), latinský ekvivalent exkrement, leckdy se používá i nepřesné výměšek: exkrementem je i například moč nebo pot. U zvířecích výkalů se používá také termín trus. Lidský výkal se v lékařství nazývá stolice, což má původ v sedacím zařízení, z něhož se ve vyšších kulturách, obzvlášť v povznesených kruzích defekace obvykle prováděla. Historickým slovanským označením je lejno, pocházející z indoevropského základu lei- (mazlavý). V současné češtině je částečně vnímáno jako zastaralé, nicméně i dnes v běžné řeči jako nevulgární dobře použitelné. Dnes je v obecné češtině nejběžnějším vulgárním označením stolice výraz hovno, který však, jako mnoho výrazů z oblasti vylučování a rozmnožování, získal již v dávno prošlé minulosti vulgární významovou příznakovost a ve spisovném a odborném jazyce je nepoužitelný. Původně označoval kravské lejno, z těchto slov také etymologickým splynutím (resp. etymologickou kontaminací) vznikl. I tento výraz lze v daném smyslu považovat za všeslovanský (v lokálních variantách).

hovno